IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter – chefsroller och verksamhetsnära roller inom projektledning, kravställning, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Blogg

Prenumerera

Prenumerera på bloggen

Kontakt

×

Kontakt


Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med PuL