Att det råder stor brist på IT-specialister är ett faktum. Samtidigt vill många bolag expandera, varpå rekrytering faktiskt är en av förutsättningarna för att lyckas nå tuffa tillväxtkrav. Vad kan ni då göra som bolag, dels för att undvika att rekryteringen blir en s.k. ”flaskhals”, men även för att nå ut till fler kandidater och säkerställa en effektiv process?

Majoriteten av de företag jag träffar har en väl utarbetad och genomtänkt rekryteringsprocess, likaså är de medvetna om och arbetar med sitt employer brand – dock har de svårigheter att rekrytera IT-specialister. Vad beror det på? En trend jag har uppmärksammat är att företag pratar om agila rekryteringsprocesser och multisourcing. Vi vill att rekrytering ska:

  • Vara flexibelt – man ska kunna trycka på startknappen såväl idag som ett par veckor, med högsta växeln direkt!
  • Vara skalbart – man ska kunna växla upp och ned i tempo beroende på affärsläge internt.
  • Vara effektivt – man ska kunna nå ut i flera olika forum och nätverk, för att garantera ett stabilt inflöde av kandidater.
  • Avlasta – detta så att rekryterande chefer kan fokusera på kärnverksamheten.

Jag har märkt att alltfler bolag, även företag som har en intern Talent Acquisition-avdelning, i större utsträckning breddar sina kanaler och tillvägagångsätt. Största utmaningarna jag fått höra är dels att det är en utmaning att finna tiden för rekrytering men även att man har svårt att nå ut till målgruppen av kandidater. Jag pratade med en kund som berättade att de försökt att rekrytera till två tjänster men väljer nu att ta in oss som partner för att de haft svårighet att hitta rätt kandidat. Hur kan vi förhindra att det går 6 månader i en rekryteringsprocess utan att uppnå resultat?

Upplever du att rekrytering blivit en flaskhals hos er? Tips från mig är att identifiera vart i processen det fastnar. Även om ni har en utarbetad rekryteringsprocess så kanske ni måste tänka om – fungerar den inte så fungerar den inte!

Många företag väljer att såväl använda rekryteringsbyråer för styckvisa rekryteringar så som hyra in IT-researchers/IT-rekryterare – detta för att säkerställa spridning, skalbarhet & tempo. Oavsett om du vill ha hjälp med en specifik rekrytering eller äga din egen rekryteringsprocess kan vi på Wise IT stötta dig!

Lästips: Går det att mäta en IT-rekrytering?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Eleonor Andersson

Team Manager - Wise IT Inhouse

Eleonor har jobbat med search och uppsökande rekrytering inom IT sedan 2012. Med god förståelse för kundens organisation och människors drivkrafter, i kombination med ett strukturerat arbetssätt och stenkoll på Stockholms kandidatmarknad inom IT, hjälper hon företag med att finna rätt personer till nyckelpositioner!