Den digitala transformationsresan fortsätter att tåga fram genom Sveriges alla företag och ställer hela tiden nya krav på att hitta rätt kompetens. Många står inför samma vägval – att rekrytera inhouse eller outsourca anskaffningen av ny IT-kompetens. Lutar beslutet åt outsourcing är det viktigt att välja en partner med omsorg. Det finns nämligen stor potential i att väljen partner med rådgivande inriktning.  

Behöver ni en leverantör eller en rådgivande partner?

Att gå igenom en digital transformation är inte alltid helt enkelt. Det är snabba förändringar, mycket nytt att hålla sig uppdaterad på och en arbetsmarknad som ändras konstantDärför behöver ni ta er en ordentlig funderare. Behöver ni bara kompetens på rullande band hade en renodlad leverantör varit att föredra. Önskar ni däremot att få råd och bli utmanade av någon som tar ett helhetsgrepp för att säkra er strategiska riktning hade en rådgivande partner passat bättre för er 

Exempel: Företagskulturen lägger grunden för att nå verksamhetsmålen

Låt oss ta frågan om företagskultur som exempel. Att hitta er nästa IT-specialist är bara det första steget i en rekryteringsprocess. Därefter gäller det att förädla dessa personers kompetens och intressen genom en företagskultur som ligger i enlighet med verksamhetens mål. Att ha en väletablerad och genomtänkt kultur är A och O för att skapa effektiva samarbeten och medarbetare som på sikt kan och vill leverera.  

Att implementera ett Growth Mindset kan vara en framgångsfaktor

Vi vet att ingen organisation är den andra lik. Därför finns det inte heller några universella sätt att skapa och efterleva en företagskultur på med garanti för framgång. Däremot finns det några värderingar som har visat sig vara lyckosamma i många snabbrörliga miljöer som samlas under namnet Growth mindset. Dessa kan i korthet brytas ner till fyra beteenden som en kultur i en IT-orienterad verksamhet främjas av. 

  1. Alltid dra lärdom – Ständigt förbättras och fokusera på värdeskapande
  2. Vara öppen för nya idéer – Självmant efterfråga input från kollegor i form av nya idéer och feedbacktopp
  3. Våga ta risker – att experimentera och utvecklas genom att göra misstag
  4. Mod – att acceptera och bygga upp en resistens mot motgångar för att våga tänka nytt

Ta hjälp av er partner för att hitta möjligheter

Att implementera ett growth-mindset är en sak av många som hade kunnat gynna kulturen bland era IT-specialister. En rådgivande partner hjälper er att ta ett grepp över de lite större frågorna. Så gör inte ett av de vanligaste misstagen – att slarva med researchen. Det kan kosta er mycket på sikt! Genom att tänka till ordentligt kan ni välja en samarbetspartner som hjälper er att se till att ni har rätt personer och verktyg på plats för att nå dit. Ta tillvara på potentialen och låt personerna lära känna er på djupet. Då är sannolikheten större att partnern ser potentiella möjligheter och hot som ni kanske inte lagt märke till själva.  

Vad har ni för resa framför er? Hör gärna av dig och berätta för mig på +46 766-20 29 45 eller timmy.konneus@wiseit.se. Här kan du läsa mer om vad vi på Wise IT erbjuder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev