IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Artikel

E-handel – vilka kompetenser bör du ha internt och vilka bör du hyra in?

En rapport från Svensk Digital Handel visar att i november 2020 hade den digitala handeln ökat med 25 % i jämförelse med året innan. Många av e-handelsbolag har nu möjligheten att bygga team, med specialistkompetenser som tar deras verksamhet till nästa nivå. Oavsett vad nästa steg för ditt bolag är, är det viktigt att tänka på hur du strukturerar din organisation för att få mest värde för investeringarna.

Vilka roller bör du egentligen anställa för att ha kompetensen intern, och vilka kompetenser kan du hyra in? Det beror mycket på företagets resurser och på företagets storlek men en bra tumregel kan vara att ni inom organisationen fokuserar på det ni är bra på och redan har spetskompetens inom och tar in hjälp på de områden där det finns kompetensluckor. Har ni gjort en bra kompetenskartläggning? Om inte, så börja där! Vilka kompetenser har du idag? Vilka resurser är mest kritiska utifrån dina behov? Hur ser det ut med strategisk och teknisk kompetens inom organisationen?

VILKA KOMPETENSER BÖR DU HA INTERNT?

En e-commerce manager bör exempelvis alltid finnas internt inom organisationen då det är avgörande att ha någon som kontinuerligt driver den digitala affären framåt. Man skulle kunna säga att e-commerce managern är navet – din grundsten att utgå ifrån när du kartlägger vilka andra kompetenser som behövs.

Vilka andra resurser vi rekommenderar internt, beror på vilken kompetens som redan finns hos övriga i organisationen. Finns det en stor teknisk kunskap med product-first-tänk, är behovet av kompetens inom marknadsföring, varumärkesbyggande och kampanjer större. Om ni istället har gedigen kunskap inom marknadsföring, kan det vara bra att få in intern kompetens som fokuserar på analys och interna processer.

VILKA KOMPETENSER KAN DU ANLITA EXTERNT?

Det är vissa kompetenser som det är något av en kompetensbrist inom. Det kan vara specialister som kanske inte vill ha en anställning, men också kompetenser som inte alltid kräver en heltidstjänst.

Nedan har vi listat exempel på kompetenser som med fördel kan tas in externt för att ni ska få ut maximal specialistkunskap, och exempel på resurser som kan tas in externt till en början eller under tiden ditt företag växlar upp.

UX-designers och CX-designers – Kan du förslagsvis hyra in på konsultbasis eller anlitas via byrå.

Utvecklare – Kan vara fördelaktigt att hyra in i början för att kunna hålla fokus på affären, erbjudandet och varumärket, speciellt eftersom det handlar om nischade specialister.

Data Scientist – Ta hjälp av proffs inom dessa områden för bästa möjliga resultat. Specialister inom Data Science är högt eftertraktade, och därmed också svårare att rekrytera. De vet sitt värde och fler och fler går mer mot att frilansa, alltså kan det vara enklare att hyra in.

Teknisk SEO – Beroende på vilken kompetens som finns internt, så kan denna kompetens hjälpa er att ranka ännu bättre på Google! Även om ni har en person internt som optimerar innehåll till sökmotorer, behöver ni också en specialist som ser till den tekniska delen av optimeringen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ida Åkvist

Jag arbetar som marknadskoordinator här på Wise IT. På ett kreativt och innovativt sätt skapar jag, tillsammans med mina kollegor, awareness kring hur vi tillsammans kan bygga framtidens IT organisationer. På fritiden älskar jag att laga mat till familj och vänner.

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.