På en konkurrensutsatt marknad där kompetensbristen är akut gäller det att ha koll på vad kandidaterna prioriterar vid val av arbetsgivare. Nu har Wise IT återigen tagit pulsen på IT-Sverige. I vårens undersökning har vi frågat IT-chefer och medarbetare vad de värdesätter vid val av arbetsgivare. Svaren visar tydligt att omvärldsfaktorer påverkar vad som värdesätts på arbetsplatsen och att det finns en stor skillnad mellan könen.

Ta del av hela rapporten här.

I undersökningen har totalt 450 respondenter – varav 356 medarbetare och 186 IT-chefer – svarat på vad de tycker är viktigt vid val av arbetsgivare. Av svaren framkommer att 56, 6 procent av de tillfrågade tycker att ”Lön” är viktigast. På andra plats kommer ”Flexibilitet/kunna välja var jag vill arbeta” (41,2 %) och först på tredje plats kommer ”Arbetsuppgifterna” (39,2 %).

Årets undersökning skiljer sig en hel del från den undersökning som Wise IT genomförde efter pandemin i september 2021. Då var det 94 procent av som i någon mån ville ha möjlighet att jobba hemifrån och 54,1 procent tyckte att flexibilitet var viktigast vid val av arbetsgivare. På andra plats kom arbetsuppgifterna och lön hamnade först på tredje plats.

– Att lön nu är viktigast vid valet av arbetsgivare kan vara en konsekvens av de ökade levnadskostnader som lågkonjunkturen medför. I tider av osäkerhet söker arbetstagare ofta efter en känsla av trygghet, och en konkurrenskraftig lön kan vara en viktig faktor för att uppnå detta, säger Anja Widell som är IT Recruitment Consultant på Wise IT.

Män värdesätter lön – kvinnor värdesätter ledarskap

I undersökningen märks också en skillnad mellan män och kvinnor. Drygt hälften, 59 procent, av männen prioriterar lönen, medan endast 49 procent av kvinnorna anser att lönen är viktigast. Kvinnorna sätter i stället större värde på ledarskapet och att organisationens syfte stämmer överens med egna värderingar.

För att locka fler kvinnor till organisationen och lyckas få en jämställd organisation är det alltså viktigt att tänka till. Och det bör man göra redan i rekryteringsannonsen.

Var tydlig med vad du erbjuder och var noga med hur du uttrycker dig. Ord som ”stark, driven och chef” tenderar att locka fler män, medan ord som ”solid, motiverad och ledare” tenderar att locka fler kvinnor.

– Säkerställ också att annonsen verkligen speglar din företagskultur och återanvänd gärna ord som visar vad ni står för, säger Anja Widell.

Viktigt förstå medarbetarens behov

Undersökningen visar även att personer som arbetar inom olika kompetensområden värdesätter olika saker. Bland annat värderas lönen högre än snittet av personer som arbetar inom de kompetensområden som anses bli mest efterfrågade om ett par år, det vill säga personer som arbetar med Molntjänster, Data & analys, samt IT-säkerhet. Även flexibilitet är viktigt för personer som arbetar inom dessa kompetensområden, medan arbetsuppgifterna är mindre avgörande.

– Det här resultatet är intressant eftersom det är viktigt att ha en förståelse för att det kan finnas olika drivkrafter för de kandidater man vill attrahera, betonar Anja Widell.

Även om det har blivit tydligt att lönen nu fått en större betydelse för arbetstagare är det fortfarande viktigt att arbetsgivare fortsätter att anpassa sig efter medarbetarnas skiftande behov och värderingar både i dag och i framtiden.

– För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare på lång sikt måste vi både kunna erbjuda attraktiva villkor som en bra lön tillsammans med stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Detta tillsammans med ett gott ledarskap samt en flexibel arbetsplats med balans och frihet som hjälper medarbetarna få ihop livet blir viktiga för att attrahera de bästa talangerna, säger Anja Widell.

Topp 5: Viktigast vid val av arbetsgivare för både män och kvinnor

 1. Lön
 2. Flexibilitet
 3. Arbetsuppgifter
 4. Ledarskap
 5. Teamet

Topp 5: Viktigast vid val av arbetsgivare för kvinnor

 1. Lön
 2. Flexibilitet
 3. Ledarskap
 4. Arbetsuppgifter
 5. Teamet

Topp 5: Viktigast vid val av arbetsgivare för män

 1. Lön
 2. Flexibilitet
 3. Arbetsuppgifter
 4. Teamet
 5. Ledarskap

Ta del av hela rapporten här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev