Katarina Berg, gruppchef för IT-avdelningen Digital & Mobile på SPP vet att en grupp bestående av rätt människor med rätt kompetens och personliga egenskaper är nyckeln för ett lyckat team. Hon ansvarar för närvarande för 16 personer inom hennes avdelning som till stor del driver digitaliseringen på SPP. Gruppen består i nuläget av heltäckande kompetenser kring webbområdet, allt från utvecklare, UX-designers, kravanalytiker och IT-arkitekter.

”Rekryteringen är en av de viktigaste delarna för framgång, och det är en utmanande och tidskrävande uppgift att hitta rätt personer.”

SPP är mitt inne i en process att migrera egenutvecklade kärnsystem till en standardlösning på marknaden – en resa som är lång och komplex. Det handlar om att underhålla, förvalta och vidareutveckla mot det gamla systemet samtidigt som gränssnitt ska byggas mot det nya. Att sitta med dubbla plattformar är en utmaning. Dessutom är digitaliseringsarbetet i full gång på SPP där inte endast IT är en drivande del i utvecklingen– utan hela verksamheten.

”Ska man vara effektiva och snabbfotade så måste alla vara med på resan.”

För att lyckas med digitaliseringsresan har rätt personer på rätt plats varit en nyckelfaktor. Att få in nya personer med nya perspektiv, kompetenser och personligheter tillför mycket till en organisation under förändring. För att lyckas med rekryteringarna har kandidatens perspektiv varit viktigt i rekryteringsprocesserna för SPP.

”Det är viktigt att den som är med och rekryterar och som är i kontakt med kandidaterna pratar kandidatens språk, förstår IT och utveckling samt gör det enkelt för kandidaten att visa intresse genom t.ex. CV-lösa ansökningar.”

Katarina Berg påpekar också en annan faktor som inte ska glömmas bort: det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Varför ska en IT-kandidat som blir erbjuden många olika jobb vilja arbeta hos oss? Något som attraherar IT-kandidater till oss är bland annat vårt hållbarhetsfokus, vi fokuserar på hållbara investeringar och är utnämnda till världens mest hållbara försäkringsbolag, man får ett arbete med högre syfte. Därutöver är möjligheten att arbeta med ny och intressant teknik och möjligheten till vidareutveckling USPar som attraherar IT-kandidater. Peer-programming är något som uppmuntras och kunskapsutbyte är något som gör att man även kan utvecklas karriärmässigt internt. För nya kandidater erbjudes alltid också en mentor som stöttar kring praktiska frågor och i arbetet – något som uppskattas av många.

Lästips: Så får du ditt utvecklingsteam att lyfta!

SPP arbetar med agila metoder för att vara snabbfotade och utvecklas effektivt – något som inte bara anammats av Katarina Bergs avdelning, utan även av stora delar av organisationen. Detta arbetssätt är något som uppskattas av kandidaterna. ”Vi vill kunna arbeta kunddrivet och utgå från kunden och kundens behov. Vad är det egentligen som kunderna vill ha? Att arbeta agilt gör att vi lättare kan anpassa oss efter kundens behov.”

”För att lyckas med digitaliseringsresan behöver vi främst hitta ett arbetssätt internt där IT kan jobba nära verksamheten och kunden. En vanlig flaskhals är att man tror IT ska lösa allt – men det fungerar ju inte riktigt så. Det fungerar mycket bättre om man jobbar tillsammans.”

Katarina Berg SPP

”Något jag uppskattar i samarbetet med Dev Search är att jag kan bolla rollbeskrivningar med någon som förstår hur IT-kandidatmarknaden ser ut och som kan utvärdera om kandidaterna är rätt match för oss eller inte. Vilka kompetenser ska vara ett krav? Vilka ska vara meriterande? Finns den här personen? Dev Search känner kandidaterna väl och vet vad de motiveras av vilket underlättar för mig.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.