Det senaste året har det pratats mycket om att IT-konsultmarknaden varit tuff. Många IT-konsulter med lång erfarenhet har plötsligt haft svårare att hitta uppdrag och många företag har behövt bromsa utvecklingstakten och därmed minska sitt konsultintag. Däremot finns det vissa delar av företagens IT-verksamhet som inte har möjlighet bromsa in, utan där vi snarare ser ett ökat behov av kompetens. Wise IT:s kundansvariga delar med sig av sina spaningar.

Hög efterfrågan på affärskritisk kompetens

Även om marknaden har påverkats av konjunkturen har vi kunnat se att företag och organisationer fortsatt har valt att satsa på digital transformation för att förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft. Vår spaning är att behovet av IT-konsulttjänster successivt kommer öka på grund av detta. Kompetensen kan omfatta allt från kunskap inom molntjänster och dataanalys till digitala plattformar och mjukvaruutveckling. IT-landskapet blir alltmer komplext och specialiserat, vilket ökar efterfrågan på konsulter med specialiserad kunskap inom områden som AI och maskininlärning, cybersäkerhet, blockchain, IoT och andra avancerade teknologier.

– Vid genomförande av digitala transformationer och teknikprojekt behövs ofta konsulter med erfarenhet av förändringsledning för att hantera motstånd, organisatoriska utmaningar och att säkerställa en smidig övergång. Många företag föredrar då att anlita externa IT-konsulter för att få tillgång till specialiserad expertis och flexibilitet, utan att behöva göra långsiktiga åtaganden. Detta gör att konsultmarknaden blir attraktiv för både små och stora företag. Säger Thomas Norman.

Thomas berättar vidare:

– Vi ser en någorlunda uppåtgående trend på IT-konsultmarknaden och det gäller för kunderna att rusta upp inför hösten. Det har under en period tydligt varit kundernas marknad, men ökningen av roller som exempelvis Projektledare, IT-chefer och Programägare har gått upp, vilket kan vara en indikation på att det börjar jämna ut sig.

Att hitta nålen (rätt konsult) i höstacken

Med en marknad som möjligtvis är på uppgång efter en längre dipp befinner vi oss nu i ett ganska ovanligt läge, det finns både en starkare efterfrågan på kompetens och samtidigt en hel del kompetens tillgänglig. För den som är snabb på bollen går det alltså att hitta riktigt vassa IT-specialister som annars ofta är svåra att attrahera. Amalia Ahlsten fyller i det Thomas nämner kring ökad efterfrågan på viss kompetens:

– Precis som Thomas nämner rör det sig om specifik kompetens hos de IT- konsulter om efterfrågas. En viktig anledning till detta mycket på grund av införandet av nya regelverk och dess påverkan på organisationers verksamhet. För att hantera dessa krävs specifik kompetens. Trots att IT & Tech-kompetens inte är överflödig, har det under det senaste året varit något lättare för organisationer att hitta tillgänglig kompetens till följd av konjunkturläget. Detta sätter företag i en paradoxal situation – det finns högre tillgång till kompetens, både när det gäller konsulter och kandidater, men att hitta den mest lämpliga personen kan vara som att leta efter en nål i en höstack.

Att hitta rätt konsult för uppdraget kan vara det som avgör huruvida ett projekt blir en succé eller inte. Många väljer då att ta in en konsult- eller rekryteringspartner, vilket kan vara en smart strategi för att undvika att behöva ägna timmar åt CV-screening och intervjuer. Amalia avslutar med att lyfta de fördelar hennes kunder nämner när de väljer att ta hjälp av oss.

– Rekryteringar och konsultintag är ofta mer tidskrävande än förväntat, med allt från annonsskrivning, urval och intervjuer till referenstagning och tester. Samtidigt kostar en felrekrytering ofta mer än den smakar. Svårigheten i att göra ett kompetensbaserat urval ska inte underskattas. Vi har därför specialiserat oss på att sålla bland kandidater och matcha dem med organisationer, och har därmed etablerade processer, verktyg och strategier för att göra detta på ett effektivt sätt – något som våra kunder ofta saknar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev