IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Nyhet

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Rekrytering, konsultlösningar och konsultation inom Business IT

Inom kompetensområdet Business IT kan vi hjälpa till med rekrytering eller konsultlösningar av verksamhetsnära och ledande roller inom IT. Exempel på tidigare uppdrag är IT-chef, CIO, testledare, Service Delivery Manager, projektledare, kravanalytiker, Team Leads, förvaltningsledare, applikationsspecialister och systemförvaltare.

Exempel på tidigare uppdrag:

 • Head of IT till Octapharma
 • Service Delivery Manager till Advania
 • Continuity Manager till Folksam
 • Systemförvaltare till Sweco
 • IT-chef till Amnesty
 • Förvaltningsledare till Svenska Bostäder
 • BI Manager till Nobina
 • IT-koordinator till Axel Johnson
 • Process & Portfolio Manager till UC
 • Risk Manager till Folksam
 • CTO till MTD AB
 • IT-chef till Edge HR
 • License Manager till Securitas

Vill du att vi kontaktar dig?

Det här får du

 • Search som metod

  Search är ett resurskrävande, men också den i särklass mest effektiva rekryteringsmetoden vid tillsättning av chefer och specialister inom IT. Genom en kombination av search som metod samt relevant synlighet och exponering, hittar vi de personer som inte aktivt söker nytt arbete. I regel krävs metodisk search när du ska rekrytera en chef eller specialist inom IT.

 • En aktiv och utmanande samarbetspartner

  Vårt mål är att du som uppdragsgivare ska få bästa möjliga förutsättningar för att öka din konkurrenskraft när du möter verksamhetens och omvärldens krav. Som långsiktig partner i karriären bygger vi relationer över tid med människor som står inför sitt nästa utvecklingssteg – nu eller när rätt utmaning dyker upp. Vi träffar drygt 4 000 kandidater inom IT och tillsätter runt 500 specialist- och chefsroller varje år! Detta ger oss stor förståelse för kandidaternas drivkrafter och förflyttningar på IT-marknaden – kunskap vi gärna bidrar med i dialog/konsultation med våra kunder samt i paketerade utbildningsinsatser.

 • Identifiera relevant kompetens

  I kravprofilsanalysen arbetar vi tillsammans med våra kunder för att rama in de kompetenser och egenskaper som är viktigast för tjänsten – men minst lika viktigt är att lyfta fram de fördelar och utmaningar som företaget kan erbjuda rätt profil! Ett noga genomfört kravprofilsarbete är en av nycklarna till en framgångsrik rekryteringsprocess!

 • Utvärdering genom personlighets- och färdighetstest

  Att utvärdera kompetens är viktigt men det är också kritiskt att förstå mer om personlighet, drivkrafter och beteende hos en framtida medarbetare eller chef. Vi hjälper dig att fördjupa din förståelse genom personlighets- och färdighetstester.

 • Utbildning och konsultation

  Förutom våra rekryterings- och konsultlösningar erbjuder vi inom Business IT paketerade konsultationstjänster såsom Assessments – personlighetstester, färdighetstester och gruppanalyser, utbildningar samt workshops för HR och/eller rekryterande chefer inom exempelvis search, intervjuteknik eller processtöd. Vi har även en Inhouse-verksamhet med IT-rekryterare och IT-researchers som sitter på plats ute hos våra kunder och stöttar med IT-rekrytering/search under exempelvis rekryteringstoppar.

Specialister inom området

Läs mer

Referenser

”Vilka fantastiska kandidater ni vaskar fram. Känns ibland som de var födda att börja jobba här. Och ovanpå det har man flera att välja på. Bra jobb!”

Tomas Ohlin, Söderberg & Partners

Claudia MTR Nordic

”Vi hade ett stort behov att rekrytera inom IT och visste att vi inte skulle hinna med allt. Vi kontaktade därför Wise IT eftersom vi tidigare har fått ett bra och professionellt bemötande av Wise. Jag har speciellt uppskattat kommunikationen som är tydlig och ärlig, man måste ju stämma av med varandra kontinuerligt, och det har vi lyckats bra med. Den ärliga kommunikationen innebär också att ni inte lovar att leverera sådant som inte är möjligt, och det är jättebra!”

Claudia Gaete, MTR Nordic

”Wise IT har hjälpt mig att rekrytera flera personer till min IT-organisation. Samtliga processer har genomförts på ett proffsigt sätt, med otroligt hög kvalitet och fokus på ett smidigt samarbete. Jag har fått tydlig och direkt återkoppling och vägledning för att driva processen framåt. Mina förväntningar har infriats med råge och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete.”

Berit Suvakov, Ica gruppen AB

Kontakt

×

Kontakt


Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.