IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Business IT

Rekrytering, konsultlösningar och konsultation inom Business IT

Inom kompetensområdet Business IT kan vi hjälpa till med rekrytering eller konsultlösningar av verksamhetsnära och ledande roller inom IT. Exempel på tidigare uppdrag är IT-chef, CIO, testledare, Service Delivery Manager, projektledare, kravanalytiker, Team Leads, förvaltningsledare, applikationsspecialister och systemförvaltare.

Vill du att vi kontaktar dig?

En aktiv och utmanande samarbetspartner

Vårt mål är att du som uppdragsgivare ska få bästa möjliga förutsättningar för att öka din konkurrenskraft när du möter verksamhetens och omvärldens krav. Som långsiktig partner i karriären bygger vi relationer över tid med människor som står inför sitt nästa utvecklingssteg – nu eller när rätt utmaning dyker upp. Vi träffar drygt 4 000 kandidater inom IT och tillsätter runt 500 specialist- och chefsroller varje år! Detta ger oss stor förståelse för kandidaternas drivkrafter och förflyttningar på IT-marknaden – kunskap vi gärna bidrar med i dialog/konsultation med våra kunder samt i paketerade utbildningsinsatser.

Här bredvid kan du se hur vi stöttat MTD med ny kompetens för att lyckas digitalisera en traditionell verksamhet.

Det här får du

Search som metod

Search är ett resurskrävande, men också den i särklass mest effektiva rekryteringsmetoden vid tillsättning av chefer och specialister inom IT. Genom en kombination av search som metod samt relevant synlighet och exponering, hittar vi de personer som inte aktivt söker nytt arbete. I regel krävs metodisk search när du ska rekrytera en chef eller specialist inom IT.

Hjälp med att identifiera relevant kompetens

I kravprofilsanalysen arbetar vi tillsammans med våra kunder för att rama in de kompetenser och egenskaper som är viktigast för tjänsten – men minst lika viktigt är att lyfta fram de fördelar och utmaningar som företaget kan erbjuda rätt profil! Ett noga genomfört kravprofilsarbete är en av nycklarna till en framgångsrik rekryteringsprocess!

Utvärdering genom personlighets- och färdighetstest

Att utvärdera kompetens är viktigt men det är också kritiskt att förstå mer om personlighet, drivkrafter och beteende hos en framtida medarbetare eller chef. Vi hjälper dig att fördjupa din förståelse genom personlighets- och färdighetstester.

Utbildning och konsultation

Förutom våra rekryterings- och konsultlösningar erbjuder vi inom Business IT paketerade konsultationstjänster såsom Assessments – personlighetstester, färdighetstester och gruppanalyser, utbildningar samt workshops för HR och/eller rekryterande chefer inom exempelvis search, intervjuteknik eller processtöd. Vi har även en Inhouse-verksamhet med IT-rekryterare och IT-researchers som sitter på plats ute hos våra kunder och stöttar med IT-rekrytering/search under exempelvis rekryteringstoppar.

Kontaktpersoner

Exempel på uppdrag

 • CRM-specialist till AJ-produkter
 • Head of IT till Octapharma
 • Service Delivery Manager till Advania
 • Continuity Manager till Folksam
 • Systemförvaltare till Sweco
 • IT-chef till Amnesty
 • Förvaltningsledare till Svenska Bostäder
 • BI Manager till Nobina
 • IT-koordinator till Axel Johnson
 • Process & Portfolio Manager till UC
 • Risk Manager till Folksam
 • CTO till MTD AB
 • IT-chef till Edge HR
 • License Manager till Securitas

Ta del av våra guider, case och blogginlägg

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.