IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Business IT

Rekrytering, konsultlösningar och konsultation inom Business IT

Inom kompetensområdet Business IT kan vi hjälpa dig med rekrytering eller konsultlösningar av verksamhetsnära roller och ledarroller inom IT. Exempel på roller är IT-chef, CIO, testledare, Service Delivery Manager, projektledare, kravanalytiker, Team Leads, förvaltningsledare, applikationsspecialister och systemförvaltare.

Permanent rekrytering

Hel rekryteringsprocess

Att välja en hel rekryteringsprocess passar när du vill anställa en specialist eller ledare som passar din organisation på kort och lång sikt. Vi hjälper till i hela processen, från input kring rollbeskrivning och tjänsteinnehåll till search, intervjuer och tester. Garanterat resultat och garanti på utfört arbete!

Om du vill ha hjälp med urvalshantering eller utvärdering av t ex interna kandidater, hjälper gärna till med exempelvis Second Opinion eller Start-Up​.

Anställningsbara konsulter

Vill du anställa men känner dig osäker på hur behovet ser ut framåt? Helt kostnadsfritt hjälper vi dig med annonsering och search av rätt kompetens för din roll! Inom 1-3 veckor kan vi presentera kandidater som är öppna för att gå över i anställning efter en period – perfekt för dig som vill prova på samarbetet innan du anställer! Du betalar först när konsulten är på plats, search och annonsering ingår i timpriset.

Har du ett kritiskt behov inom IT? Någon som helst hade börjat igår?

Partnerkonsult

Har någon lämnat sin tjänst med kort varsel eller behöver du snabbt hjälp att leverera i ett projekt? Inom ett fåtal dagar hjälper vi dig att komma i kontakt med en senior IT-specialist eller ledare inom IT – en person som kan komma in med kort varsel och är van vid att snabbt komma upp på banan och leverera.

Här samarbetar vi med ett nätverk av partnerkonsulter, ofta personer med egen F-skattsedel eller mindre och nischade konsultbolag.

Vill du att vi kontaktar dig?

Konsultation och utbildning

Som experter inom IT-rekrytering kan vi naturligtvis även hjälpa till med konsultation och utbildning på området. Förutom våra rekryterings- och konsultlösningar erbjuder vi inom Business IT paketerade konsultationstjänster såsom Assessments – personlighetstester, färdighetstester och gruppanalyser, utbildningar samt workshops för HR och/eller rekryterande chefer inom exempelvis search, intervjuteknik eller processtöd.

Kostnadsfri inspirationsfrukost: Så lyckas du med din IT-rekrytering

Våra egna IT-rekryterare och researchers med många års erfarenhet inom området bjuder på frukost samt delar med sig av tips och inspiration!

Då vi årligen genomför drygt 500 rekryteringar inom IT till våra kunder, kan vi bidra med både input från kandidatmarknaden och rekryteringstips för att hjälpa er framåt i arbetet med att hitta och attrahera medarbetare inom IT. Vi inleder med att inventera hur det ser ut hos er och vilka era största utmaningar är.

Upplägget passar bäst för 5-10 personer – HR/rekryterare, IT-chefer eller allmänt nyfikna!

Kontaktpersoner

Referenscase

Här bredvid kan du se hur vi stöttat MTD med ny kompetens för att lyckas digitalisera en traditionell verksamhet.

Stora och/eller kontinuerliga rekryteringsbehov inom IT?

IT-rekryterare eller IT-researcher inhouse

Att hyra en IT-rekryterare eller IT-researcher som sitter på plats inhouse hos dig passar vid rekryteringstoppar, omorganisationer och företag med ett kontinuerligt behov av IT-kompetens. Våra rekryterare och/eller researchers kommer ut till dig och rekryterar på plats. Passar exempelvis om du som intern rekryterare/HR saknar tid, kunskap eller erfarenhet kring search och/eller att validera kompetens inom IT.

Vi lovar en kandidatupplevelse i världsklass och kunskapsöverföring kring exempelvis search under uppdragsperioden!

Referenscase

Här bredvid kan du se hur AJ produkters satsning på CRM-expertis ger nöjdare kunder.

Ta del av våra guider, case och blogginlägg

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.