IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera Business Analyst

Behöver ert företag någon som strategiskt tar ansvar för att analysera era framtida affärsbehov inom IT? Kräver detta samtidigt att […]

Behöver ert företag någon som strategiskt tar ansvar för att analysera era framtida affärsbehov inom IT? Kräver detta samtidigt att personen fungerar som informationskälla och kommunikatör mellan IT-avdelningen och den verkställande grenen? Då är det troligtvis en business analyst ni söker!

En business analyst inom IT ser över verksamhetens behov, möjligheter och utmaningar från ett IT-perspektiv. De är ansvariga för att förbättra kvaliteten på företagets IT-produkter och -tjänster, analysera data för att informera hur affärsbeslut bör tas och hitta tekniska lösningar för verksamhetens affärsbehov.

Rollen som business analyst kräver ett nära samarbete med hela organisationen

Business analyst är en affärsnära roll där man fokuserar på vad det är som behöver göras, snarare än hur detta skall genomföras. Att arbeta i rollen kräver att ett nära samarbete sker med andra funktioner inom organisationen såsom finans, inköp, logistik, underhåll och kvalitet. Detta för att på bästa sätt driva igenom nödvändiga förändringar och projekt inom organisationen. De hjälper organisationen att facilitera, analysera, strukturera och visualisera IT-verksamheten (både nuläge och förändringsresa) med hjälp av olika metoder och modeller.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för en business analyst

Som business analyst behöver du förstå strategiska affärsbehov och planer för tillväxt. Mycket av ens huvudsakliga uppgifter innebär därför analysering av data och design av tekniska system och affärsmodeller. Eftersom målet är att förbättra kvaliteten på IT-produkter-/tjänster krävs det att man kan hitta tekniska lösningar. Det kan handla om allt från att ta fram rapporter om applikationsutveckling och implementering till att köra A/B-tester och analysera data. Samtidigt handlar det om att genomföra nödvändiga förändringsprojekt. Exempelvis kan ett projekt innebära inköp och implementering av ny affärsteknologi.

Wise IT kan säkerställa ert behov av en business analyst

Som business analyst bör man ha examen inom datateknik eller annan akademisk utbildning inom analys, och personen i fråga bör även ha en stark problemlösningsförmåga samt ett analytiskt tankesätt. Vi på Wise IT kan hjälpa er att hitta just de kompetenser och erfarenheter som ert företag eftersöker. Vi är specialister på IT-kompetens och har en lång erfarenhet av att tillsätta dessa typer av roller.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att anlita eller rekrytera till teamet? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.