IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Anlita eller rekrytera DevOps Engineer

Vi finns här för dig som vill bygga upp IT-kompetensen inom DevOps.

Rekrytering och uthyrning av DevOps Engineers

DevOps är ett område som vuxit fram på senare år och som för många betraktas som framtidens sätt att jobba på. Tanken med DevOps är att föra samman de två områdena Development och Operations för att kunna förbättra time to market. När du skriver kod ser miljöerna sällan likadana ut i utveckling och produktion. Detta gör att ny kod från utvecklarna ofta behöver slås samman och sedan justeras av IT Operationsavdelningen för att allt ska fungera i den slutgiltiga applikationen.  Detta är något som kan vara tidskrävande och skapar ofta en diskrepans mellan utvecklarnas ivrighet att få ut nya funktioner och systemförvaltarnas vilja att applikationen fungerar som den ska.  En DevOps Engineer har ena benet i development och det andra i operations.  Vi hjälper gärna dig som har behov av att hyra eller rekrytera en DevOps Engineer! 

Vad gör en DevOps Engineer?

En DevOps  Engineer arbetar du med hela servicelivscykeln och fokuserar på att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspecifikation till driftsatt tjänst. Det gör du genom att skapa en mer iterativ och snabb process genom till exempel continuous integration, continuous deliverycontinuous deployment och automatisering. 

För en DevOps Engineer går vardagen ut på att identifiera nya sätt att optimera processer och skapa smidigare utvecklingsflöden. Det kan handla om att identifiera resurser och designa infrastrukturlösningar för utveckling, testning, automatisering, driftsättning och drift.  

Vad särskiljer en DevOps Engineer?

Till skillnad från många andra pushar en DevOps Engineer ut bitar av kod löpande, som sedan byggs och testas genom automatisering. Denna metod kallas continuous integration och växte fram som ett svar på den problematik som uppstod för utvecklare när de enligt det traditionella sättet implementerade sin kod ett några gånger per år. Genom att arbeta med continuous integration kan utvecklare lättare undvika ett så kallat merge hell, det vill säga när en sammanslagning av kod har givit upphov till en mängd buggar och problem. Vid continuous integration byggs och testas koden direkt och eventuella fel skickas ut via notiser till utvecklingsteamet så att de kan åtgärdas direkt.  

När koden har testats framgångsrikt är nästa steg för en DevOps Engineer att släppa den nya versionen av applikationen så att användare kan ladda ner och använda den. Att göra detta automatiskt genom en pipeline brukar kallas för continuous deliveryDärefter ska applikationen också fungera i produktionsmiljön, t.ex. Google eller AWSAtt automatiskt uppdatera produktionsmiljön med förändringarna i applikationen brukar kallas för continuous deployment  

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Dags att hyra eller rekrytera en DevOps Engineer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!


DevOps
YRKESGUIDE

DevOps Engineer

En av de hetaste rollerna i IT-branschen är helt klart DevOps. Men vad gör egentligen en person som arbetar med DevOps? Vilken utbildning krävs? Och hur ser lönerna ut inom DevOps?

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.