IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

DevOps Engineer

En av de hetaste rollerna i IT-branschen är helt klart DevOps. Men vad gör egentligen en person som arbetar med DevOps? Vilken utbildning krävs? Och hur ser lönerna ut inom DevOps?

Vad är DevOps

DevOps är en förkortning av development operations. Det innebär alltså att en person arbetar med en kombination av mjukvaruutveckling och IT drift . Personen kan på så sätt ansvara för och ha kontroll över hela systemutvecklingens livscykel som därmed kan effektiviseras och förkortas. Leveransen av mjukvaruutveckling kan därmed ske kontinuerligt och med hög kvalitet.

I och med att teknikutvecklingen går snabbare och snabbare behöver även uppdateringar kunna göras allt snabbare. Att arbeta enligt DevOps-strukturen gör det möjligt att snabba på utvecklingen och kunna komma i mål med projekt i den takt som dagens utvecklingstakt kräver.

Utvecklingen grundar sig i ett strukturskifte från monolitarkitektur till microservicesarkitektur. En monolitstruktur innebär att ett system är byggt som en enhet vilket innebär att om en del i strukturen behöver ändras så måste hela monolitstrukturen göras om. Medan med dagens microsrevicestruktur är det möjligt att gå in och göra justeringar i utvalda delar. För att kunna jobba med DevOps är microservicestruktur en förutsättning.

Att jobba med DevOps är relativt nytt och har framförallt slagit igenom de senaste 4-5 åren. Många företag har redan idag en fungerade DevOpsstruktur eller håller på att implementera det. Det råder just nu en enorm efterfrågan på kompetens inom området.

Vanliga arbetsuppgifter

En DevOps Engineer har en central roll i att förena utvecklings- och driftsprocesser för att skapa en smidig och effektiv utvecklings- och driftsmiljö. Deras arbetsuppgifter är mångfacetterade och involverar ofta att automatisera, optimera och hantera olika aspekter av programvaruutveckling och systemdrift. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar att skapa och underhålla automatiserade bygg- och distributionspipelines, hantera konfigurationshantering, övervaka systemets prestanda och tillgänglighet, och reagera på incidenter och fel i realtid. De är också ansvariga för att integrera säkerhetsåtgärder tidigt i utvecklingscykeln och för att främja en kultur av samarbete mellan utveckling och drift. Genom att använda verktyg och metoder som kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans, containerisering och orkestrering, samt molnbaserade lösningar, hjälper de organisationer att snabba upp sin utvecklingscykel, minska nedetid och säkerställa en pålitlig och skalbar driftsmiljö.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Vi hjälper gärna dig som har behov av att hyra eller rekrytera en DevOps Engineer. Fyll i formuläret här så hör vi av oss!


DevOps Engineer

Anlita eller rekrytera DevOps Engineer

Vi finns här för dig som vill bygga upp IT-kompetensen inom DevOps.

Varför DevOps

Det finns många starka fördelar med att arbeta med DevOps-struktur. Det gör det möjligt att hänga med i det snabba utvecklingstempot och är både snabbare, smidigare mer flexibelt än tidigare arbetssätt. Det krävds mycket arbete för att ta fram en ny monolitstruktur som ersättning för den gamla. Nu kan det hela tiden göras små justeringar, i endast den del av mjukvaran som behöver ändras. Enklare och snabbare.

Processen inom DevOps

Arbetsprocessen inom devops följer följande steg:

  • Planering (plan)
  • Kodning (code)
  • Bygga (build)
  • Testa (test)
  • Släpp (release)
  • Distribuera/drifttagning (deploy)
  • Driva/vara i funktion (operate)
  • Övervaka/kontrollera (monitor)

Vad gör en DevOps engineer?

Man kan säga att rollen är en kombination av drifttekniker och systemutvecklare. En person som arbetar med DevOps är därmed med i hela processen kring mjukvaruutveckling, från processdesign, till utveckling, till driftsättning.

Man behöver nödvändigtvis inte vara utvecklare utan kan komma från infrastrukturhållet, men det kan absolut vara en fördel att vara utvecklare i grunden. En utvecklare har förståelsen för hur koden fungerar vilket gör det lättare att förstå strukturen och verktygen. De sitter ofta inte och programmerar i de klassiska språken, utan enklare scriptspråk vilka möjliggör handgjorda automatiseringslösningar, samt redan färdig funktionalitet. Vilket innebär att en Devops Engineer kan plocka redan färdiga funktioner ”från hyllan”, de behöver således inte göra allt från grunden.

DevOps Engineer utbildning

Det finns olika typer av utbildningar att välja på för den som vill jobba som DevOps Engineer. Ett alternativ är att läsa en systemvetarutbildning på universitet. Det ger en bra grund som gör det möjligt att jobba i rollen så småningom. Än så länge är det inte alla universitet som har kurser specifikt inom DevOps, och de som har erbjuder det oftast som tillvalskurser.

Utöver universitetsutbildningar finns det även specifika DevOps utbildningar på Yrkeshögskolor. En YH-utbildning tar ca 2 år. Dessa utbildningar är generellt sett väldigt synkade mot arbetsmarknaden och har ett stort fokus på det praktiska arbetet inom DevOps.

Arbetsgivare ser dock många gånger universitet som bra grund, med stark teoretisk förståelse.

Vad tjänar en DevOps Engineer i Lön?

Att säga hur mycket en DevOps Engineer tjänar är inte helt enkelt att svara på. Som inom många andra roller beror lönerna på hur pass senior en person är. Ingångslönen i yrket ligger kring 30.000-35.000 kr/månad. Med några års erfarenhet kan lönerna ligga någonstans i spannet 35.000-50.000 kr/månad. Medan en senior person kan tjäna uppemot 50.000-65.000.

Några av våra lediga tjänster

Nytt

Data Engineer

Lund 29 maj 2024

Är du en Data Engineer som söker en utmanande och givande roll, oavsett om du är konsult eller söker en fast anställning, skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår team.

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.