Arbetsuppgifter 

En javautvecklares arbetsuppgifter varierar och mycket beror på vilket intresse samt tidigare erfarenhet personen harsamt vad bolaget i sig har för utmaningar och prioriteringar.   

Vanliga arbetsuppgifter för en javautvecklare är:

  • Skapa och utveckla mjukvarulösningar inom specificerad tid och budget 
  • Programmera och utveckla kod 
  • Hantera datatrafik och metadata 
  • Arbeta med vidareutveckling/buggrättning och förvaltning 
  • Arbeta med ramverk och tekniker (t.ex. Spring, Spring Boot, MavenEclipse, JPA, Hibernate och Swagger).  
  • Felsöka och korrigera mjukvarufel 
  • Utföra tester och optimera prestanda 
  • Databashantering 

Specialiseringar och fördjupningar

En javautvecklare kan arbeta med hela processer eller ansvara för specifika delar. Det kan innefatta allt ifrån att ha en daglig dialog med företagets CTO, produktägare och interna beställare samtidigt som personen är del av ett utvecklingsteam som hanterar inkommande krav samt behov från verksamheten. Det kan också handla om att utveckla specifika funktioner på en webbplats, i ett internt system eller en databas som behöver bytas ut eller förnyas.  

En javautvecklare kan även arbeta med en eller flera applikationer samtidigt i en javamiljö. I dessa kan till exempel vissa datalager behöva bytas ut eller så ska delar av systemet flyttas över till molnet. Det kan också handla om att integrera interna system med andra, såsom CRM, HR-system och BankID. Då kan javautvecklaren i samarbete med sitt team förbereda, skissa och utveckla integrationer samt API-kopplingar. Ett typ av arbete som också inkluderar arkitekturarbete.