Vad gör en CIO?

En CIO kan jobba med IT-strategi, IT-arkitektur, styrning, projekt, leverantörer, outsourcing, kostnadseffektivitet, personalansvar, verksamhetsutveckling och ibland även IT-säkerhet och compliance. Den genomgående röda tråden är att personen på en beslutsfattande nivå översätter organisationens behov till lösningar och driver igenom samt implementerar dessa i praktiken.   

Vanliga arbetsuppgifter är:

  • Utveckla och kvalitetssäkra IT-verksamheten 
  • Omvandla verksamhetens behov till konkreta lösningar 
  • Ansvara för IT-strategi och implementering av denna 
  • Arbeta för att förbättra cybersäkerhet 
  • Ansvara för implementeringen av större system (t.ex. ERP-system) 
  • Leda och ansvara för medarbetare på IT-sidan  
  • Se efter bolagets regelefterlevnad