Pandemiåret har varit intensivt – både privat och på jobbet. Vi har sett många företag växla upp och växla ner. Samtidigt har det varit färre anställda än vanligt som vågat ta steget och byta arbetsgivare.

Nu börjar anställda återigen överväga byte av både roll och företag och ser sig om efter nya möjligheter, finns de inte internt, så kan de gotta sig i stort utbud av arbetstillfällen externt.
De svenska arbetsgivarna inom IT börjar känna av detta och även agera på det för att inte riskera att sitta utan kritisk kompetens. Personer som slutat eller tagit sig an andra roller inom organisationen, behöver ersättas för att säkra rätt kompetens och person på rätt plats för att möta framtida behov och utveckling.

Organisationer har helt enkelt inte råd att hamna efter, utan måste hela tiden säkerställa att de har de kompetenser som behövs för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Många branscher har under det senaste året tvingats hitta nya lösningar som tidigare inte varit aktuella, men som nu blivit ett måste. Vem hade för två år sedan kunnat föreställa sig att begravningar skulle sändas digitalt eller att e-handelsresan skulle få sig en sådan turbo-skjuts framåt?

Vikten av IT vid förändring

Genom hela denna transformation, har det blivit extra tydligt för oss inom rekryterings- och konsultbranschen att IT har spelat en stor roll. En utmaning som många av våra kunder sett, är att det inte längre fungerar att arbeta i silos med team som har endast en specialistkompetens (t.ex. IT). Istället har allt fler agila team och organisationer skapats för att på bästa sätt tackla utmaningar och finna kreativa lösningar för dessa. IT har integrerats allt mer i verksamheten, och v.v. Tekniken har blivit en allt viktigare del i verksamhetens framgång. Tidigare pratade man om verksamhetsnära IT-roller, och då tänkte man antagligen på en system manager, en workplace specialist eller kanske en teknisk projektledare. Numera kryper även utvecklarna och andra tekniknära specialister allt närmare verksamheten!

Vikten av IT under senaste året har inte bara varit tydlig för oss inom rekrytering och konsultbranschen, utan även för våra kunder. Att arbeta agilt i organisationer, integrera IT i verksamheten och fortsätta utveckla tekniken som en värdeskapande del av företaget bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet. Något som varit avgörande för många företags överlevnad senaste året. Vi ser att allt fler mixar kompetenser i teamen och skapar cross-funktionella team, som arbetar agilt och utifrån gemensamma mål och med förståelse för varandras möjligheter och begränsningar. Det kräver en ny typ av ledarskap i form av IT-chefer som kan föra organisationen och medarbetarna framåt, som ser kreativa lösningar och som förstår verksamheten inte bara utifrån ett tekniskt perspektiv, utan också från kundens såväl som resten av organisationens perspektiv.

Att vi nu ser ökad förfrågan på ledare och chefer inom IT, erfarna IT-arkitekter och olika typer av utvecklarroller är inte konstigt. Alla tre yrkesgrupper krävs för att driva företag framåt. Chefer och ledare behövs för att sätta ramar, struktur och driva strategin. Arkitekter med lång erfarenhet behövs för att synkronisera IT med verksamheten och v.v. Utvecklare behövs för att fortsätta utveckla verksamhetens olika verktyg som i slutändan bidrar till en effektivare organisation och bättre kundupplevelse.

Varför IT-specialisterna väljer att byta jobb?

Många av oss har arbetar hemifrån i över ett år nu. Det är många av oss som är trötta på tillvaron och längtar efter förändring. En del av oss känner nog att karriären går på stå, och ser inte ett nästa steg på sin nuvarande arbetsplats. Att byta jobb, utvecklas samt få en bättre balans mellan privat och arbetsliv är något som många suktar efter. Att hitta den där perfekta kombinationen mellan ett stimulerande arbetsliv samt en balanserad vardag är något som många av IT-specialisterna vi kommer i kontakt med fokuserar på och allt fler företag försöker anpassa sig efter deras önskemål.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.