Vanliga arbetsuppgifter:

  • Arbeta med att optimera klientmiljöer/klientinfrastruktur
  • Planera och hantera förändringar
  • Driva projekt från start till färdigt genomförande
  • Löpande förvalta och ge support för IT-lösningar