Att rekrytera till offentlig sektor är inte mer utmanande än att rekrytera till privat sektor. Det handlar om att förstå vad ni som organisation kan erbjuda den medarbetaren ni söker. Det behöver inte vara svårare än så!

Oavsett om ni tar hjälp av en rekryteringspartner eller om ni väljer att rekrytera inhouse – så är det vid framtagningen av kravprofilen för den IT-specialist/IT-chef ni söker som vi får ökad förståelse kring vilka fördelar kandidaterna ser hos er som arbetsgivare. Dessa argument kan ni ha användning av i search-fasen där det huvudsakliga syftet är att skapa intresse för, och initiera dialog kring, den nya rollen.

Några av fördelarna med att arbeta inom offentlig sektor

ORO FÖR KONJUNKTURSVÄNGNINGAR I DET PRIVATA NÄRINGSLIVET.

Året 2020 blev inte så som vi tänkte oss. Antal arbetslösa i Sverige har ökat enormt under pandemin. Vår senaste undersökning (Läs tips: Ny undersökning: Fler IT-konsulter överväger nu fasta tjänster framför egna konsultuppdrag) visar att IT-konsulter överväger tillsvidareanställningar, och de tillsvidareanställda som tidigare sökt nytt jobb – stannar istället kvar på sina arbetsplatser. Offentlig sektor har länge setts som en tryggare arbetsgivare än de organisationerna som finns inom privata sektorn. En stor anledning till det här är oron för konjunktursvängningarna inom det privata näringslivet.

Självklart är inte den offentlig sektorn immun mot förändringar och uppsägningar – men då den inte är vinstdrivande så är den inte alltid konjunkturkänslig. Kanske till och med tvärt om?

ARBETSGIVARE SOM GÖR SAMHÄLLSNYTTA.

Det blir allt vanligare att vi väljer arbetsgivare som linjerar med våra egna värderingar och drivkrafter. Enligt årets IT & Tech Professionals Report (I) så visade det sig att hela 12% av IT-specialisterna säger upp sig för att de inte känner att de bidrar till något större. Offentlig sektor är på ett sätt lyckligt lottade att deras ”affär” finns till för att bidra till samhällsnyttan. Varje myndighet och statlig verksamhet finns för en anledning, och bidrar genom sin verksamhet till att göra Sverige bättre.

ORGANISATIONER INOM OFFENTLIG SEKTOR SITTER OFTA PÅ EN STOR IT-AVDELNING OCH EN INTRESSANT TEKNISK MILJÖ.

Ofta satsas det väldigt mycket på digital transformation och att kompetensutveckla personalen inom offentlig sektor. För många offentliga organisationer så är målet att personalen ska följa med utvecklingen och inte bytas ut. ​Ur kandidatens perspektiv är detta naturligtvis attraktivt samtidigt som det erbjuder utvecklingsmöjligheter rent tekniskt. Oavsett om det är en offentlig verksamhet eller en privat – så är det viktigt att förstå drivkrafterna av den kandidat de vill attrahera. Utvecklingsmöjligheter är en sådan som attraherar många IT-specialister.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Li Andér

Affärsområdeschef rekrytering

Li är rekryteringschef på Wise IT och arbetar i bolaget sedan 2014. Hon har tidigare arbetat som rekryteringskonsult med uppsökande rekrytering och headhunting under närmare tio år, varav de senaste åren fokuserat inom IT.