IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Vår rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är utformad för att säkerställa att vi hittar rätt medarbetare till rätt tjänst och organisation.

Så här når vi resultat

För att säkerställa att det blir rätt match mellan er nya medarbetar och organisation arbetar våra rekryterare kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen med fokus på potential och kompetens. Som experter inom IT-rekrytering med många års erfarenhet vägleder vi dig och ditt företag genom hela processen. När vi startar samarbetet har vi redan ett nätverk av personer med den kompetensen ni söker. Arbetet därifrån handlar om att förstå er affär, era förutsättningar och era behov. Hör berättar vi mer om hur vår rekryteringsprocess ser ut.

1. UPPSTART

Vi lägger grunden och diskuterar förväntningar och förutsättningar för att lyckas.

2. KRAVPROFIL

Tillsammans bygger vi en kravprofil baserat på kompetens/erfarenhet, motivation och personliga egenskaper. Vi diskuterar vad det är i rollen som kan locka kandidater samt vad ni som företag kan erbjuda i utvecklingsmöjligheter. Baserat på kravprofilens utformning kan vi ge er rätt råd i vilka kandidater ni kan förvänta er utifrån den rådande kandidatmarknaden.

3. ANNONS

En målgruppsanpassad annonsen och en rörlig teaser ska öppna upp för att rätt kandidater vill veta mer både om den specifika rollen såväl som ert bolag.

4. SEARCHARBETE & INBOUND RECRUITING

Vi är experter på search, och arbetar i varje process med det som ett av våra huvudverktyg. Vi arbetar med inbound recruiting för att locka kandidater till vår plattform.

5. KOMPETENSBASERAD DJUPINTERVJU & URVAL

I djupintervjuer stämmer vi av teknisk kompetens/erfarenhet, motivation och personliga egenskaper.

6. KANDIDATPRESENTATION

Rekryteringskonsult sammanställer och presenterar de kandidater som anses uppfylla kraven från kravprofilen. Ni håller själva nästa intervju, antingen digitalt, på plats hos er eller i våra lokaler.

7. TESTER, REFERENSTAGNING & BAKGRUNDSKONTROLL

Vi kan genomföra både personlighetstester, logiska tester och tekniska tester, beroende på roll och situation. Vi erbjuder också bakgrundkontroller och genomför digital referenstagning Återkopplingen får du både muntligt och skriftligt.

8. ANSTÄLLNING

När vi kommit fram till den slutkandidat som ni vill erbjuda tjänsten till lämnar vi över till er så att ni får presentera ert erbjudande och avtal. Vi finns självklart tillgängliga att erbjuda rådgivning både för er och kandidat.

9. FEEDBACK & FÖRBÄTTRING

När kandidaten är signad och på plats hos er, gör vi två uppföljningar, en med dig som beställare samt en med kandidaten. Detta för att få feedback kring vad du tyckte om vår rekryteringsprocess samt se så er nya kollega fått en bra start och trivs i sin nya roll.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att diskutera ett samarbete

Kontakta oss

Inspiration från People&Tech

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.