IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Second opinion

– en tjänst för kompetensutvärdering.

Second opinion – en tjänst för kompetensutvärdering

Att rekrytera inom IT är svårt. Det är många kompetenser och kvaliteter som ska stämma överens med era framtida verksamhetsmål. Har du valt att genomföra en rekrytering på egen hand och behöver stöd i att välja rätt kandidat. Då kan Second opinion vara lösningen.

När vi utför en Second opinion hjälper vi dig att verifiera prioriterade kompetenser på utvalda kandidater. Vi identifierar styrkor och förbättringsområden eller direkta svagheter, allt för att du ska känna dig trygg med ditt val.

Du får ett objektivt och rättvist stöd i valet mellan flera bra kandidater. Vi utför djupintervjuer, gör tester och tar referenser enligt säkra och certifierade processer. Därefter får du underlag i form av en rapport där vi analyserat hur väl kandidaten möter kravprofilen.

Vill du veta mer om Second opinion eller hur vi kan hjälpa dig välja rätt?

Kontaktpersoner

Inspiration från People&Tech

Kontakta oss

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.