Kristin Mörth jobbar som Consultant manager för Inhouse recruitment på Wise IT. Här delar hon med sig av insikter från Inhouseteamet. Hur ser vardagen ut för en rekryteringskonsult? Och vad det innebär för en organisation att hyra in en rekryteringskonsult?

Hej Kristin! Vad innebär din roll som Conultant manager för Inhouse Recruitment?

– Min roll som Consultant Manager innebär att jag dagligen arbetar med affärsutveckling av vårt erbjudande till både kunder och kandidater. Det roligaste i mitt jobb som Consultant Manager är variationen. Jag får jobba nära kund för att fånga upp deras behov och vad vi kan hjälpa dem med inom rekrytering och utveckla ett erbjudande som matchar deras behov. Jag har personalansvar över ett grymt team, som jag ser till att coacha för att de ska känna sig motiverande i sitt arbete och ge dem rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vad spännande det låter! Hur kan ett uppdrag se ut och vad innebär det för ett företag att ta hjälp av en rekryteringskonsult?

– Att ta in en rekryteringskonsult inom tech innebär att kunden får hjälp med sin interna rekrytering. Våra rekryteringskonsulter är nischade inom tech-rekrytering och förstår den marknaden. De kommer ofta in när kunden har ett större rekryteringsbehov och HR behöver avlastning. Våra rekryteringskonsulter hjälper till med allt från kravinsamling från rekryterande chefer, där de även kan komma med stor input hur kandidatmarkanden ser ut för att se om de är möjligt att hitta dessa kandidater på marknaden. Stor del av jobbet är uppsökande rekrytering genom search, annonsering, intervjuer, referenstagning, avtal, hur de kan jobba med sin employer branding strategi etc.

Vad skulle du säga är de största fördelarna med att ta in en rekryteringskonsult som sitter inhouse?

– Det är ekonomiskt vinstdrivande att ha en rekryteringskonsult som sitter på plats och kan jobba med flera rekryteringar parallellt, hjälpa till med HR admin och likande. Våra konsulter anpassar sig efter kunderna behov och där de behöver stöttning. En stor fördel är att konsulterna bygger upp ett nätverk av kandidater till kunden. Samtidigt får de ett mervärde då konsulterna även tar del av hela Wise IT nätverk. Vi ser till att hålla våra anställda konsulter up to date inom tech rekrytering som de sedan kan använda hos våra kunder.

Hur får man ut som mest av att ta in en rekryteringskonsult? Vad ska man som företag tänka på för att få ut så mycket som möjligt av tiden med konsulten?

– Se till att involvera rekryteringskonsulten i bolaget så att konsulten får chans att lära känna bolaget och känna sig delaktig. Hur ser organisationen ut, hur är företagskulturen, vilka är produkterna/ tjänsterna. Ger företag den här information ökar det möjlighet för konsulten att utföra sitt arbete kan lättare attrahera kandidater på marknaden, då de är känner er som bolag och kan ge professionell information till kandidaterna. De kan snabbt starta sitt uppdrag men även säkra ett effektivt & positivt samarbete mellan båda parter.

Tack Kristin Mörth för inblicken i din vardag!