Vi vet i vilka kanaler du når supporttekniker

Vi tror att samhället behöver göra det enklare för personer inom angränsande områden att komma in i IT-branschen genom supportyrket. Vi jobbar med Inbound recruiting och att skapa relationer proaktivt med personer som kan vara intresserade av supportyrket. Vi arbetar också mycket med search, det vill säga headhunting av de bästa supportteknikerna för just ert uppdrag.

Det är viktigt att kravprofilen för supporttekniker är rätt

Den nya tidens help- och servicedesk lägger störst vikt vid personligheten när man tar in personer till help eller servicedesken. De tekniska bitarna tar man vid på plats i större utsträckning. Det gäller att anamma ett growth mindset och se potentialen i vilken resa supportteknikern kan göra hos er.