IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-rekryterare, IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Artikel

Ökad förfrågan på IT-konsulter inom bland annat Data, Workplace och Cloud-tjänster

En stor fördel med att jobba på Wise IT, är att vi får prata med många företag, konsulter och kandidater kontinuerligt. Det innebär att vi har öronen mot rälsen och snappar upp vibrationerna kring vilka nya tåg som kommer, vilka som är här, och vilka som passerat. Jag förstår att det var kryptiskt – men vi vill dela med oss av vilka skiftningar vi ser på konsultmarknaden, kanske främst utifrån aspekten: Vilka kompetenser efterfrågas allt mer? För att summera året hittills lite, och drömma oss framåt. 

Roller där vi sett ökad efterfrågan

Data/analys

Roller kopplade till data och analys ser vi har ökat i efterfrågan hos våra kunder. E-handel har vi skrivit om i tidigare blogginlägg och trendspaningar (Lästips: Roller du behöver för att lyckas med din E-handel), och vi ser att just data/analys blir allt viktigare komponenter i effektiva E-handelsteam. Detta är såklart påskyndat av covid-19, som ”tvingat” allt fler organisationer att snabbt hoppa på/fortsätta E-handelsresan då traditionella säljkanaler (brick-and-mortar) upplever stagnerande besök. 

Andra roller relaterat till detta område, såsom RPA-specialister, AI-specialister och specialister inom automatisering tror vi kommer öka allt mer i efterfrågan även 2021 utifrån det som våra kunder har i sikte framåt. Mycket bottnar i en önskan om att effektivisera bort det repetitiva arbetet, vilket gör jobbet roligare för alla förutom roboten. Win-win egentligen!

Arkitekter 

IT har vuxit genom åren, såväl som koden, antal system, avdelningar, stake-holders och verksamheten själv. Det bäddar för behov av arkitekter, på olika nivåer, som strukturerar upp och säkerställer att allt hänger ihop och är skalbart för framtiden. Här snackar vi bl.a. IT-arkitekter, lösningsarkitekter, verksamhetsarkitekter, molnarkitekter, integrationsarkitekter och informationsarkitekter! Verksamhetsarkitekter ser vi också att fortsatt är efterfrågade. Dessa roller som som arbetar nära verksamheten och som ansvarar för företagets processer, modeller, och verksamhetens funktion har hamnat lite extra i rampljuset i takt med att IT-organisationerna skalats upp. Vi ser inte att denna trend kommer brytas, utan tvärtom att det kommer öka även kommande år. 

Molnkompetens

Även inom cloud kan vi se ökad efterfrågan på kompetens sedan fler år tillbaka, men vi upplever att resan har skyndats på ytterligare under 2020. Bland annat efterfrågas det konsulter inom implementation av molnlösningar, men också inom integration och molninfrastruktur. Många organisationer har redan kommit en bra bit på transformationsresan mot molnet, och försöker nu få allt att sätta sig. Vi kan se stora skillnader mellan bolagen kring hur långt man kommit på den resan, vissa mindre bolag är cloud native från dag 1, medan transformationen ibland tar längre tid för de större organisationerna som funnits ett tag och som behöver se över den befintliga infrastrukturen innan de tryck på molnknappenVill återigen nämna molnarkitekter, även de blir som del av denna trend mer eftertraktade. Vi tror denna trend kommer fortsätta stadigt framåt även kommande året, oavsett om det handlar om Azure, Google eller AWS.

Applikationsspecialisterna 

I takt med att allt mer flyttar till molnet, så är inte serverrummet det man främst tänker på då man ska ta in konsulter. MEN, det som återstår och som fortfarande behöver en superhuman, är applikationerna som används internt. Även om digitala skillsen ökat på organisationerna, kanske speciellt som följd av corona, så är det fortsatt stor efterfrågan på funktionsägande personer som håller ihop applikationerna och som kan fånga upp behov såväl som kravställa gentemot leverantörerna.

Workplace-specialister

Dessa personer är core competence för att verksamheten ska fungera och såklart, en viktig hörnsten i en effektiv organisation. De personer som eftersöks inom just workplace ska inte endast förstå sig på teknikstacken, men även vara en social ninja som förstår verksamheten och kan driva förbättringsinitiativ internt/gentemot kund. Inom detta så är såklart en säker och stabil driftmiljö basen för framgång…har du varit med om att Office365(eller dyl.) legat nere, hur effektiv var du då? 😉 Då förstår du vikten av denna person! 

Webb/Mobilutveckling 

När räknade du senas antalet appar på din telefon? Om du inte lever kvar i Nokia 3210:s värld, så inser du snabbt hur beroende du blir av att finna information genom apparna som är nära till hands en armlängd bort eller i din browser framför näsan. Många organisationer fortsätter utvecklingen av sina appar B2C, men vi ser även en trend i webb/mobilutveckling inom B2B. Generellt, brukar trender inom B2C lagga lite innan de hoppar in i B2B sfären, och vi ser att allt fler organisationer börjar anamma interna såväl som externa applikationer för smidigare dialog med användarna, effektivisering och digitalisering. Det skapar även ytterligare efterfrågan på en redan attraktiv målgrupp av kandidater: Mobilutvecklarna! Denna trend tror vi fortsätter in på 2021 såklart. 

Men mjuka kompetenser då!? 

Den sociala konsulten är (fortfarande) hett eftertraktad! Söker du en konsult som kan förklara tekniken till användarna så att de förstår varför det är viktigt, och inspirerar till förändring, så är du inte ensam. Alla vill ha en kommunikativ ninja som utöver att förstå tekniken, förstår människan bakom den och som kan prata ett lingo som alla i rummet förstår. Det handlar om en efterfrågad kommunikativ förmåga som gör att användarna/kollegorna förstår ”varför” och ”huret” för smidigare processer. Sen är det såklart bra att även kunna kommunicera gentemot leverantörerna och kunna översätta verksamhetens behov på ett tekniskt sätt. Med det sagt, är den tekniska kompetensen fortsatt viktig, så det räcker inte att endast kunna prata i fina ord. Det handlar om en bredare förväntan på resurserna man tar in helt enkelt! 

Kompetensutveckling – någonsin hört det ordet? Guessed so! En av många anledningar till att man tar in en konsult, är just för kompetensöverföringen till verksamheten. En konsult som är givmild och som delar med sig av sin kunskap under uppdragets gång, är guld värd på marknaden. Detta ser vi ofta som en förutsättning för att vara konsult, och vi ser att även våra kunder börjar sätta ord på det och kravställa mer och mer inom just kompetensdelningsaspekten. 

Vilka kompetenser ser du att blir allt mer efterfrågade? Dela gärna med dig av dina spaningar 😀 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nadja Ekblom

Digital sales

Jag fascineras av interaktionen mellan människor och IT och dess påverkan på oss som individer, organisationer och samhälle. Det ledde mig till Wise IT där jag arbetar som digital säljare sedan början på 2017. I bloggen skriver jag bland annat om IT-trender (eller avvikelser från dessa) som jag snappar upp via mitt nätverk, egna och externa event eller intressanta artiklar.

Kontakt

×

Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Kontakt


Är du kandidat och söker nytt jobb? Connecta med oss här!

Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.