IT Support & Operations

Rekrytering och konsulter inom IT-support, infrastruktur, systemadministration, molntjänster och IT-drift.

Business IT

Rekrytering och konsulter - ledare och verksamhetsnära roller inom t.ex. projektledning, kravanalys, test och affärssystem.

Software & Development

Rekrytering av utvecklare – med specialisering inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller.

Nyhet

Wise IT Inhouse

Din professionella rekyteringspartner inhouse hos er - IT-researchers, konsultation och rekryteringsåtaganden.

Rekrytera inom Software & Development

Det stora behovet av personer med kompetens inom utveckling och programmering har lett till att det har blivit de svåraste rollerna att rekrytera. Duktiga utvecklare är med andra ord eftertraktade, uppvaktade och svåra att behålla. Ofta har våra uppdragsgivare både försökt rekrytera utvecklare själva och även anlitat ett eller flera rekryteringsföretag. Vårt specialistteam Dev Search stöttar dig i rekryteringen av specialister inom utveckling.

Vi är övertygade om att nyckeln till att rekrytera framgångsrikt inom utveckling (Software & Development) ligger i specialistkunskap, snabbhet, nära relationer och erfarenhet av vad som verkligen fungerar. Den kunskapen har vi. Specialistteamet Dev Search specialiserar sig inom backend och frontend, DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter och CTO-roller. Det gör att vi vågar lova dig att vi lyckas med det som vi tar oss an.

Vill du att vi kontaktar dig?

Det här får du

  • Specialister som älskar utveckling

    Det andra ofta drar sig för att ta sig an, har vi aktivt valt att arbeta med inom ett specialistteam – Dev Search. Här får du engagerade specialister, varav flera med egen utvecklarbakgrund. I kombination med kompetens inom personal och organisation får du ett rådgivande specialistteam inom utveckling som både kan bedöma tekniska kompetenser och förstå din affär och era behov.

  • En rådgivande IT-partner

    Att arbeta med IT-rekrytering generellt behöver inte betyda att man har förmågan att lyckas med rekrytering inom utveckling. Specialistkunskapen hos vårt utvecklarteam gör att du får en expert som verkligen kan identifiera era affärsbehov, som förstår vad utvecklarrollen verkligen innebär, och som också vet vad som är attraktivt för någon som jobbar inom utveckling. Med ett helt annat upplägg i botten har våra rekryteringar som syfte att inte bara snabbt tillsätta en roll utan också säkerställa rätt match och rätt förväntningar även på sikt.

  • Snabba processer som verkligen fungerar

    Inom ett snabbrörligt område som utveckling fungerar det inte att låsa sig till fasta traditionella processer och mallar. Det kan göra att du missar den kompetens du verkligen behöver. Vårt sätt att effektivisera processerna handlar inte bara om att hitta rätt match, det kanske viktigaste är själva hastigheten. Du har förmodligen bara en chans, se till att inte missa den och riskera att få börja om igen. Det är därför vi är så väl förberedda innan vi trycker på knappen.

Specialister inom området

Läs mer

Referenser

Illugi Ljotsson

”Vi uppskattar samarbetet med Wise IT eftersom de alltid kommer förberedda, pålästa och med relevanta frågor. Wise IT är grundliga och inkluderar hela gruppen i arbetet. Det skapar en känsla av delaktighet vilket är viktigt då man ska rekrytera nya utvecklare till ett team. Vi är helt enkelt väldigt nöjda med Wise IT.”

Illugi Ljótsson, Svea Ekonomi

”Sam Joukhadar at Wise IT has helped our development department fill some technical positions over the last year and his enthusiasm and attention to getting the right person for the role are second to none. Nothing is too much trouble for them and they do everything with a smile. Unhesitatingly recommend Sam and his team.”

Martin Adolfsson, Visual Art

”Sam på Wise IT har på ett mycket bra sätt ställt rätt frågor och kommit med idéer som gjort att jag kunnat se fördelar med att förändra kravprofilen under processens gång. Som resultat har jag nu en kravprofil men framförallt en kandidat som är mycket bättre lämpad till rollen än vad jag annars hade haft.

Sam har varit drivande i att söka en förståelse för vad jag verkligen behöver och när jag varit otydlig så har Sam fortsatt dialogen tills vi båda haft en samsyn om vilka behov som finns.”

Martin Stenquist, Nobina

Kontakt

×

Kontakt


Registrera dig här

Genom att skicka formuläret godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.